Christianity and Marxism: Affinities and Differences

Authors

  • Igor Škamperle

DOI:

https://doi.org/10.35469/poligrafi.2020.251

Keywords:

Marxism, Christianity, false consciousness, religion, eschatology, revolution, society, person

Abstract

The article illustrates the concurrences of Christianity and Marxism, expressed in the advocacy of a free man and a just society; and where the two depart: in the conception of the human person and in the understanding of the final destination of a man who remains open in Christianity and thus transfers to eternal love of God. For Marxism, this vision is immanent, confined to the subject world and a just society. The two views come into conflict because both act as religions; and Christianity is primarily about human beings, and Marxism inculcates the whole world.

References

Adorno, W. Theodor. Uvod v sociologijo. Ljubljana: Sophia, 2016.

Barthes, Roland. Fragmenti ljubezenskega diskurza. Ljubljana: cf., 2002. Ponatis, 2019.

Berdjajev, A. Nikolaj. Izviri in smisel ruskega komunizma. Ljubljana: Družina, 2018.

Berdjajev, A. Nikolaj. Samospoznanje. Esej filozofske avtobiografije. Celje: Mohorjeva družba, 2019.

Brglez, Neda (ur.). Utopični socialisti. Izbor besedil. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979.

Feuerbach, Ludwig. Bistvo krščanstva. Ljubljana: Slovenska matica, 1982.

Frančišek, papež. Hvaljen, moj Gospod. Laudato si. Okrožnica o skrbi za skupni dom. Ljubljana: Družina, 2015.

Freud, Sigmund. Metapsihološki spisi. Ljubljana: ŠKUC in FF, Studia humanitatis, 1987.

Jameson, Friedrich. Kulturni obrat. Izbrani spisi o postmoderni 1983–1998. Ljubljana: Studia humanitatis, 2012.

Juhant, Janez, ur. Kaj pomeni religija za človeka: znanstvena podoba religije. Ljubljana: Družina, ZRC TEOF, 2000.

Kobusch, Theo. Krščanska filozofija. Odkritje subjektivitete. Ljubljana: Kud Logos, 2019.

Kovačič Peršin, Peter, ur. Personalizem in odmevi na Slovenskem. Ljubljana: Društvo 2000, 1998.

Marx, Karl, in Engels, Friedrich. »Manifest komunistične stranke. MEID II«. V Karl Marx in Friedrich Engels, Izbrana dela v petih zvezkih. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979.

Repe, Božo. Rdeča Slovenija. Tokovi in obrazi socializma. Ljubljana: Sophia, 2003.

Ricoeur, Paul. De l’interprétation. Essai sur Freud. Pariz: Ed. de Seuil, 1965.

Sloterdijk, Peter. Spremeniti moraš svoje življenje. Ljubljana: Slovenska Matica, 2013.

Stres, Anton. »Marksistična kritika religije.« V Kaj pomeni religija za človeka, Znanstvena knjižnica 3, uredil Janez Juhant, 27–107. Ljubljana: Družina in ZRC TEOF, 2000.

Tóth, Cvetka. Med metafiziko in etiko. Ljubljana: ZiFF, Pomurska založba, 2002.

Tóth, Cvetka. Materialistično-idealistična zareza. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 2015.

Weber, Max . Protestantska etika in duh kapitalizma. Ljubljana: Škuc in FF, Studia humanitatis, 1988.

Published

2020-12-08

How to Cite

Škamperle, Igor. 2020. “Christianity and Marxism: Affinities and Differences”. Poligrafi 25 (97/98):119-37. https://doi.org/10.35469/poligrafi.2020.251.