Archives

 • Air and Breath in Religions and Philosophies
  Vol. 28 No. 111/112 (2023)

  Edited by: Maja Bjelica, Lenart Škof

 • Revisiting Dreams: Interdisciplinary Perspectives on Dream Research and Science
  Vol. 28 No. 109/110 (2023)

  Edited by:  Maja Gutman Mušič, Kelly Bulkeley

 • Religijska in mitološka simbolika v vzhodnoazijski umetnosti
  Vol. 27 No. 107/108 (2022)

  Edited by: Helena Motoh, Klara Hrvatin

 • Transplanted Buddhism in and from Southeast Asia
  Vol. 27 No. 105/106 (2022)

  Edired by: Yaoping Liu, Anja Zalta

 • Religija in narava / Religion and Nature
  Vol. 26 No. 103/104 (2021)

  Uredila / Edited by:  Nadja Furlan Štante, Lenart Škof

 • Understanding Ethnic, Religious and Cultural Minorities in Turkey
  Vol. 26 No. 101/102 (2021)

  Editors: Anja Zalta, Tahir Abbas, and Umut Azak

 • Contemporary Muslim-Christian Encounters: Landscapes of Theological Thought
  Vol. 25 No. 99/100 (2020)

  Edited by: Lenart Škof and Javad Taheri

 • Krščanstvo in marksizem
  Vol. 25 No. 97/98 (2020)

  Edited by: Gašper Mithans, Anja Zalta

 • Ženske v medreligijski izgradnji miru
  Vol. 24 No. 95/96 (2019)

  Uredili / Edited by: Nadja Furlan Štante, Anja Zalta

 • Meeting East Asia
  Vol. 24 No. 93/94 (2019)

  Edited by: Helena Motoh

 • Poligrafi 91/92 (2018)

  Ontologies of Asylum
  Vol. 23 No. 91/92 (2018)

  Table of Contents
  Barbara Gornik: Ontology of Asylum
  Kelly Oliver: Carceral Humanitarianism, Impossible Testimony, and the Paradox of Refugee Detention
  Shé Hawke: The Exile of Greek Metis: Recovering a Maternal Divine Ontology
  Nadja Furlan Štante: Gender–Based Violence, Religion and Migration: Women as Symbols of Cultural Identity
  Lenart Škof: Refugee Crisis, Vulnerability and Ethics of Cohabitation
  Samo Skralovnik: ‘Under the shadow of my roof ’ (Gen. 19:8). The Law of Hospitality in the Bible 
  Maja Bjelica: Asylum as Hospitality: Relistening to Derrida 
  Klaus-Gerd Giesen: A Short Essay on Statelessness and Cosmopolitan Citizenship 
  Barbara Gornik: Refugees and the Human Right to Seek Asylum: To Derogate or not to Derogate, That is the Question 
  Ilona Silvola: Asylum Seekers, the Church and Finnish Society: Understanding the Situation Through Hannah Arendt’s Concept of “The Right to Have Rights” 
  Bojan Žalec: Arendt and Refugees (at present): Personalist Anthropological Foundations of the Ethics of Refugeeism 

 • Religija in družbena pravičnost
  Vol. 23 No. 89/90 (2018)

  Table of Contents

  Maja Bjelica: O družbeni pravičnosti z vidika religije: uvodnik
  Nadja Furlan Štante: Položaj žensk in odnos do narave: ogledalo družbeno-religijske pravičnosti
  Igor Jurekovič: Religija in družbena pravičn-ost: prelomi teologije osvoboditve
  Clemens Sedmak: Z dokazi podprt dialog: povezava med religijo in revščino skozi prizmo randomiziranih kontroliranih poskusov
  Ignac Navernik: Cerkev kot globalni sindikat ubogih: teološka izhodišča
  Maja Bjelica: Spodbude k pravičnosti v naukih in obredju turških alevijev
  Uroš Dokl: Monoteizem in humanistične vrednote: ali je mogoče misliti enega Boga globalno?
  Lucija Čok: L’education interculturelle : espace ouvert aux rencontres de la Raison et de la Foi

 • Religions and Dialogue
  Vol. 22 No. 87/88 (2017)

  Table of Contents:

  Vojko Strahovnik: Humility, Religions, and Dialogue
  Lenart Škof: On Some Foundations of Pluralistic Religious Science and Theology of Multiplicity
  Helena Motoh: Accommodation and universalism: an early modern experiment in religious dialogue
  Nadja Furlan Štante: Feminist Theology as a Special Philosophy of Religions and Theology of Religions
  Bojan Žalec: Christianity and Islam: the Same God and Semantical Externalism
  Maja Bjelica: The Turkish Alevi: In Search of an Identity
  Mari Jože Osredkar: Theology of Sacrifice

 • Islam and Democracy
  Vol. 22 No. 85/86 (2017)

  Table of Contents:

  Muhamed Ali and Anja Zalta: Introduction
  Muhidin Mulalić, Ahmed Kulanić: Religious Extremism vs. Multiculturalism in Bosnia and Herzegovina
  Hikmet Karčić: Challenges and Temptations: Debates and Reactions of the Islamic Community to the War in Bosnia and Herzegovina 1992-1995
  Jeton Mehmeti: Religious contestations in post-independent Kosovo
  Özgür Kaymak, Anna Maria Beylunioğlu: An Analysis of National and Minority Identity Relationality: The Case of Antiochian Eastern Orthodox Community in Istanbul
  Orsolya Falus: Waqf as a Traditional Legal Institution for Social Responsibility according to Natural Law
  Sami Al-Daghistani: Morality or Money? Democracy and Islamic Economic Predicaments
  Oskar Opassi: Muslims as the European “Other”: Between Self-awareness and Fundamentalism
  Maja Pucelj: Islamophobia and Xenophobia in Slovenia Through the Eyes of Covered Muslim Women

 • Identiteta Evrope
  Vol. 21 No. 81/82 (2016)

  Table of Contents:

  Anja Zalta, Rok Svetlič: Uvodna beseda - Evropska identiteta
  Igor Škamperle: Evropska identiteta: duhovno zgodovinske korenine in novi izzivi
  Igor Bahovec: Evropske identitete, kultura, pogledi na svet in krščanstvo
  Anton Mlinar: Intimna neizmernost identitete: fenomenološki poskus
  Petra Dekleva: Sekularizacija na evropski način
  Anja Zalta: Evropski heretični imperativ - generator družbenih sprememb in/ali utrjevalec monoteistične paradigme?
  Fanika Krajnc-Vrečko: Primož Trubar kot zgled slovenskega Evropejca
  Primož Šterbenc: Islam in Evropa
  Sami Al-Daghistani: Polivalentnost evropske identitete in islamska intelektualna zgodovina
  Tadeja Dermastja: Evropska identiteta skozi epsko poetiko srednjeveškega prostora
  Marko Novak: O slovenski post-socialistični pravni kulturi
  Jernej Letnar Černič: Iskanje najmanjšega skupnega imenovalca evropskih vrednot
  Tonči Kuzmanić: Begunstvo kot problem držav-v-izginjanju (Kako konkretneje in politično misliti »begunce« v kontekstih kulture?)

 • Trpljenje
  Vol. 20 No. 79/80 (2015)

 • Poesis of Peace
  Vol. 19 No. 75/76 (2014)

  Table of Contents:

  Helena Motoh: Poesis of Peace: An Introduction
  Janko M. Lozar: The Philosophical Poiesis of Zarathustra’s Vision and the Riddle: Back into the Circle of Time towards the Groundless
  Yūjin Itabashi: “No Effort, Just Peace” – Peace and its Ground-less-ness in Nishida’s Philosophy
  Tomaž Grušovnik: The World Undone: Environmental Denial and Environmental and Animal Rights Education
  Nadja Furlan Štante: Goddess Gaia and an Earth Healing Spirituality of Peace
  Carlo Chiurco: Rarefaction. Nature, Philosophy, and Ethics: Images of Metaphysical Peace in Venetian Renaissance Painting (1500–1510)
  Lev Kreft: Mars Disarmed by Venus and the Three Graces
  Maja Bjelica: Music as Peace: An Interspace of Intercultural Dialogue
  Sebastjan Vörös: The Autopoiesis of Peace: Embodiment, Compassion, and the Selfless Self
  Alen Širca: Pax Mystica: Mystical Dimensions of Peace and their Application in Contemporary Intercultural Discourse

 • Duhovnost žensk na slovenskem
  Vol. 19 No. 73/74 (2014)

  Table of Contents:

  Nadja Furlan Štante, Marjana Harcet: Žensko obličje duhovnosti: zborniku na pot
  Maca Jogan: Ženske in zmešnjave v »naravnem redu«
  Nadja Furlan Štante: Ženska duhovnost v Sloveniji: med tabujem in prakso
  Marjana Harcet: Ko zrcalce obmolkne in se prebudi želja po subjektivnosti
  Tina Ban: Sveti kraji novodobniške duhovnosti
  Sonja Bezjak: Kaj so počele ženske v samostanih?
  Snežna Večko: »V enem samem poletu ljubezni …«: Duhovnost uršulink na Slovenskem
  Ela Porić: Duhovnost je njen način življenja
  Erika Schauer: Moje odkrivanje boginje – v enajstih slikah

 • Mistika in misel
  Vol. 18 No. 71/72 (2013)

  Table of contents:

  Sebastjan Vörös: Mišljenje nemisljivega: zborniku na pot
  Sebastjan Vörös: Odpoved sebi in svetu: o mistični (ne)vednosti
  Andrej Ule: Razumni govor in mistični molk
  Gorazd Andrejč: Eksistencialna občutja in verski jezik: pozni Wittgenstein in protestantska teologija mističnega
  Raid Al-Daghistani: Epistemologija srca: kontemplacija – okušanje – raz-sebljanje
  Ana Bajželj: Na kraju spoznavanja: premislek o naravi izrednih spoznavnih načinov v indijskih filozofijah
  Jan Ciglenečki, Borut Škodlar: Mistična in psihotična izkustva: projekt »Parmenides«
  Alen Širca: Ruusbroecova mistična misel
  Nadja Furlan Štante: Ženska mistika, pot intuicije in ljubezni kot transreligijski fenomen
  Milosav Gudović: Mistika in eksistencialna dialektika: razmišljanje o duhovnem (pre)boju v delu Jakoba Böhmeja
  Helena Motoh: Prevajanje mističnega izkustva: Wang Daiyujev Veliki nauk islama [清真大学]
  Sami Al-Daghistani: Premišljanja o realnosti, absolutu in popolnem človeku – pogledi Toshihiko Izutsuja na sufizem in daoizem
  Marko Uršič: O sencah idej

 • Living with Consequences
  Vol. 18 No. 69/70 (2013)

  Table of Contents

  Guest Editor’s Introduction

  A TIME OF CONSEQUENCES

  Tomaž Grušovnik

  B. ENVIRONMENT AND…

  1. … FEMINISM

  • Nadja Furlan Štante: Biotic interdependence: from the perspective of ecofeminist theology
  • Emily A. Holmes: Ecofeminist christology, incarnation, and the spirituality and ethics of eating

  2. … ETHICAL ONTOLOGY

  • Mădălina Diaconu: Diversity as a moral imperative and aesthetic value
  • Paul Haught: Place, narrative, and virtue

  3. … SOCIETY

  • Evelyn Schulz: Japan, march 11, 2011, and its aftermath: reflections on issues of environmental ethics and society

  C. LIVING WITH ANIMALS

  • Vojko Strahovnik: The difficulty of animal question