Surviving Through Tactics: The Everyday Life of Syrian Refugees in Turkey

Authors

  • A. Banu Hülür Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
  • Yusuf Ekinci Bağımsız Araştırmacı
  • A. Çağlar Deniz Bağımsız Araştırmacı

DOI:

https://doi.org/10.35469/poligrafi.2021.284

Keywords:

Syrian asylum seekers, sociology of everyday life, Gaziantep, Kilis, Turkey

Abstract

The Syrian civil war and related migration affected Turkish border cities such as Antakya, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep, and Kilis. In this study, we explore the tactics and strategies developed by Syrian asylum seekers in order to cope with the prejudices and negative perceptions about Syrians commonly shared by locals. The findings of our research are drawn from the in-depth interviews we conducted with more than one hundred refugees, locals, and staff members of different NGOs. Our arguments and conclusions in this article are also the result of observations made during several research trips and a thorough examination of news about refugees in local and national media. Our field research lasted from August 2014 to February 2015, but the substantial part of this study was conducted between January and February 2015.

References

Adaman, Fikret and Keyder, Çağlar. “Turkey’de Büyük Kentlerin Gecekondu ve Çöküntü Mahallelerinde Yaşanan Yoksulluk ve Sosyal Dışlanma. Avrupa Komisyonu, Sosyal Dışlanma ile Mücadelede Mahalli Topluluk Eylem Programı 2002‒2006 [Poverty and Social Ostracism Experienced in Slum Areas and Collapsed Quarters in Big Cities in Turkey. European Commission Local Community Action Program in Struggling with Social Ostracism].” Accessed June 13, 2021. http://ec.europa.eu/employment_social/social_inclusion/docs/2006/study_turkey_tr.pdf.

“Antepte Suriyeli Mülteciler Saldırı Olmasın Diye Türk Bayrağı Asıyor.” Evrensel, July 26, 2019. https://www.evrensel.net/haber/383682/antepte-suriyeli-multeciler-saldiri-olmasin-diye-turk-bayragi-asiyor.

Bauman, Zygmunt. Modernity and the Holocaust. Cambridge: Polity Press, 1989.

Bourdieu, Pierre. Outline of a Theory of Practice. Translated by Richard Nice. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1977.

Bourdieu, Pierre. In Other Words: Essays towards a Reflexive Sociology. Stanford, CA: Stanford University Press, 1990.

Creswell, John W. Nitel Araştırma Yöntemleri: Beş Yaklaşıma Göre Nitel Araştırma ve Araştırma Deseni. Translated and edited by Mesut Bütün and Selçuk B. Demir. Ankara: Siyasal Kitabevi, 2015.

Çetin, İhsan. “Suriyeli Mültecilerin İşgücüne Katılımları ve Entegrasyon: Adana-Mersin Örneği.” Gaziantep University Journal of Social Sciences, no. 15 (2016): 1001‒1016.

De Certeau, Michel. The Practice of Everyday Life. Berkeley: University of California Press, 1984.

Deniz, A. Çağlar. Öğrenci İşi- Üniversite Öğrencilerinin Gündelik Hayatı: Istanbul Örneği. Istanbul: İletişim Yayınları, 2014.

Deleuze, Gilles and Guattari, Felix. A Thousand Plateaus: Capitalism and Schizophrenia. Translated by Brian Massumi. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

Duğan, Özlem and Gürbüz, Salih. “Suriyeli Sığınmacıların Sosyal Entegrasyonuna Yönelik Bir Araştırma.” Turkish Studies 13, no. 26 (2018): 529‒546.

Ekinci, Yusuf. (2015). “‘Misafirlik Dediğin Üç Gün Olur’: Suriyeli Sığınmacılar ve Sosyal Dışlanma.” Birikim dergisi, no. 311 (2015): 48‒54.

Esen, Oğuz and Oğuş-Binatlı, Ayla. “The Impact of Syrian Refugees on the Turkish Economy: Regional Labour Market Effects.” Social Sciences 6, no. 4 (2017): 1‒12. https://doi.org/10.3390/socsci6040129.

Erder, Sema. Kentsel Gerilim. Ankara: Uğur Mumcu Araştırma Vakfı Yayınları, 2002.

“Fatma Şahin Suriyelileri kampa taşıyacağız.” Haber7com, January 15, 2016. http://www.haber7.com/yerel-yonetimler/haber/1191110-fatma-sahin-suriyelileri-kampa-tasiyacagiz.

“Fatma Şahin: Suriyeliler kurallara uymak zorunda.” Haber7com, January 15, 2016. http://www.haber7.com/yerel-yonetimler/haber/1192731-fatma-sahin-suriyeliler-kurallara-uymak-zorunda.

Foucault, Michel. “The Subject and Power.” Critical Inquiry 8, no. 4 (1982): 775‒795.

“Gaziantep’te Arapça Levhalar Kaldırıldı.” Gaziantep27.net, January 3, 2016, http://www.sanalbasin.com/gaziantepte-arapca-tebalalar-kaldirildi-6269319/.

Hynes, Patricia. The Dispersal and Social Exclusion of Asylum Seeker: Between Liminality and Belonging. Bristol, UK: The Policy Press, 2011.

Kaya, Ali. “Pierre Bourdieu’nün Pratik Kuramının Kilidi: Alan Kavramı.” In Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, edited by Güney Çeğin, Emrah Göker, Alim Arlı, and Ümit Tatlıcan. Istanbul: İletişim Yayınları, 2010.

Lefebvre, Henri. Critique of Everyday Life Volume I. Translated by John Moore. London, UK and New York, NY: Verso, 1991(1947).

Öztürk, Salih and Çoltu, Selen. “Suriyeli Mültecilerin Türkiye Ekonomisine Etkileri.” Balkan Journal of Social Sciences 7, no. 13 (2018): 188‒198.

Sabuktay, Ayşegül. “Kızılay’da Gündelik Hayat ve Yönetim.” Mülkiye Dergisi 32, no. 261 (2008): 161‒173.

Şafak-Ayvazoğlu, Ayşe, Filiz Kunuroglu and Kutlay Yağmur. “Psychological and Socio-Cultural Adaptation of Syrian Refugees in Turkey.” International Journal of Intercultural Relations, no. 80 (2021): 99‒111. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2020.11.003.

Taskin, Pelin and Erdemli, Ozge. “Education for Syrian Refugees: Problems Faced by Teachers in Turkey.” Eurasian Journal of Educational Research, no. 75 (2018): 155‒178.

Turkish Ministry of Interior Directorate General for Migration Management. “Geçici Koruma 2021 Verileri.” Accessed May 25, 2021. https://www.goc.gov.tr/gecici-koruma5638.

Tümtaş, Mim Sertaç. “Toplumsal Dışlanmadan Vatandaşlık Tartışmalarına Suriyeli Kent Mültecileri.” Akdeniz I.I.B.F. Dergisi, no. 37 (2018): 26‒47.

Ünal, A. Zeki. “Rahatsız Eden Bir Adamın Bilimi, Sosyoloji.” In Ocak ve Zanaat: Pierre Bourdieu Derlemesi, edited by Güney Çeğin, Emrah Göker, Alim Arlı, and Ümit Tatlıcan. Istanbul: İletişim Yayınları, 2010.

Yıldırımalp, Sinem, Emel İslamoğlu and Cemal İyem. “Suriyeli Sığınmacıların Toplumsal Kabul ve Uyum Sürecine İlişkin Bir Araştırma.” In V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress 23‒24 September 2017. Kırklareli: 2017.

Yükseker, Deniz. “Kürtlerin Yerinden Edilmesi ve Sosyal Dışlanma: 1990’lardaki Zorla Göçün Sonuçları.” In Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar, edited by S. Gülfer Ihlamur-Öner and N. Aslı Şirin Öner, 233‒262. Istanbul: İletişim Yayınları, 2002.

Downloads

Published

2021-12-29

How to Cite

Hülür, A. Banu, Yusuf Ekinci, and A. Çağlar Deniz. 2021. “Surviving Through Tactics: The Everyday Life of Syrian Refugees in Turkey”. Poligrafi 26 (101/102):93-124. https://doi.org/10.35469/poligrafi.2021.284.