Od mirnega uma do splošne odgovornosti

  • Wangmo Tenzin
Keywords: mir, budizem, spol, enakopravnost, Dalajlama, splošna odgovornost

Abstract

V budistični filozofiji je mir izjemno pomemben, budistična filozofija in praksa pa ponujata številne premise in orodja, s katerimi ga utemeljujeta in razvijata. V članku so poudarjeni predvsem trije vidiki: povezava kultiviranja miru s kultivacijo sočutja in modrosti, povezava med notranjim in družbenim mirom ter razvijanje splošne odgovornosti, vključno s prizadevanjem za harmonijo in mir. Glede ženskega vprašanja so najprej poudarjeni vidiki, ki zahtevajo širši pogled, npr. prizadevanje za blagor vseh bitij, brez omejevanja na eno družbeno skupino, trditev, da je um brez spola, in druge vidike budistične doktrine, nato pa se članek osredini na odstopanja med teorijo in prakso s primerom nunskih zaobljub, da bi izkušnja ene družbene skupine (žensk, nun) lahko postala osnova za prizadevanje za enakovrednost in blagor vseh družbenih skupin. Na ravni širše družbe je poudarjena Dalajlamova tema o splošni odgovornosti, ki temelji na budističnih premisah, vendar jo Dalajlama prevaja v sekularni kontekst globalne družbe. Članek se osredini predvsem na psihosocialne temelje miru in družbene odgovornosti. Poudarek članka na osebni zavezanosti in osebnem prevzemanju odgovornosti kot osnovi družbene spremembe je alternativa pričakovanjem, da bodo spremembe prišle od zunaj oz. drugih. V osebnem življenju jih lahko udejanjamo že prej.

References

»Culavedalla Sutta: The Shorter Set of Questions and Answers.« (Sutta 44.) V Majjhima Nikaya, prev. Thanissaro Bhikkhu. Access to Insight (BCBS izdaja), 30. november 2013, https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.044.than.html.

»Dhatu-vibhanga Sutta: An Analysis of the Properties.« (MN 140.) Prev. Thanisssaro Bhikkhu. Access to Insight (BCBS Edition), 30. november 2013, https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/mn/mn.140.than.html.

»Mahā-parinibāna Sutta: Last Days of the Buddha.« (DN 16.) Prev. Sestra Vajira in Francis Story. Access to Insight (BCBS izdaja), 30. november 2013, https://www.accesstoinsight.org/tipitaka/dn/dn.16.1-6.vaji.html.

Bhikṣuṇī Jampa Tsedroen. »Buddhist Nuns’ Ordination in the Mūlasarvāstivāda Vinaya Tradition: Two Possible Approaches.« Journal of Buddhist Ethics 23 (2016): 163–246.

Dalai Lama. Healing Anger: The Power of Patience from a Buddhist Perspective. Ithaca, New York: Snow Lion, 1997.

Dalai Lama. Stages of Meditation: A Commentary upon the root text of Kamalashila. Ithaca, New York: Snow Lion, 2001.

Dalai Lama: »The global community and the need for universal responsibility.« The International Journal of Peace Studies 7, št. 1 (2002), http://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol7_1/Lama.htm.

Dalajlama, Njegova svetost. Etika za novo tisočletje. Ljubljana: Učila, 2000.

Dalajlama. Etika za novo tisočletje. Ljubljana: Učila, 2000.

Der-lan Yeh, Theresa: »The Way to Peace: A Buddhist Perspective.« International Journal of peace Studies 11, št. 1 (2006): 91–112.

Dhammapada: besede modrosti. Prevod in spremna beseda Primož Pečenko. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1990.

Doran, Peter: »McMindfulness: Buddhism as sold to you by neoliberals.« The Conversation: Academic rigour, journistic flair, 23. feb. 2018, https://theconversation.com/mcmindfulness-buddhism-as-sold-to-you-by-neoliberals-88338.

Fenn, Mavis L., in Kay Koppedrayer. »Sakyadhita: A Transnational Gathering Place for Buddhist Women.« Journal of Global Buddhism 9 (2008): 45–79, http://www.globalbuddhism.org/jgb/index.php/jgb/article/viewFile/88/100.

Gomez, Louis. »Proto-Madhyamika in the Pali Canon.« Philosophy East and West 26, št. 2 (1976): 137–165.

Heehs, Peter, ur. Indian Religions: A Historical Reader of Spiritual Expressions and Experience. London: Hurst & Company, 2002.

Hershock, Peter D. Buddhism in the Public Sphere: Reorienting Global Interdependence. London: Routledge, 2006.

In Young Chung. »A Buddhist View of Women: A Comparative Study of the Rules for Bhikṣuṇīs and Bhikṣus Based on the Chinese Prātimokṣa.« Journal of Buddhist Ethics 6 (1999): 29–105, http://blogs.dickinson.edu/buddhistethics/files/2010/04/chung9912.pdf.

Jinpa, Thupten. Self, Reality and Reason in Tibetan Philosophy: Tsongkhapa's Quest for the Middle Way. New York: RoutledgeCurzon, 2006.

Kramer, Adam D. I., Jamie E. Guillory in Jeffrey T. Hancock. »Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks.« PNAS 111, št. 24 (2014): 8788–8790, https://doi.org/10.1073/pnas.1320040111

Nagarjuna. Nagarjuna's Drop of Nourishment for People and its commentary The Jewel Ornament. Prev. Stanley Frye. New Delhi: Library of Tibetan Works and Archives, 1994.

Patricio, Marco. »How mindfulness became a billion dollar industry: Lessons learned from the monetization of world peace.« Medium, 13. november 2018, https://medium.com/@actuallyme/how-mindfulness-became-a-billion-dollar-industry-61acb50fd436.

Richmond, Oliver P. Peace in International Relations. Abingdon, Oxon: Routledge, 2008.

Shantideva. The Way of the Bodhisattva. Boston & London: Shambhala, 1997.

Sujato Bhikkhu. »The Analysis of the Elements.« (MN 140.) V SuttaCentral: Early Buddhist texts, translations, and parallels, https://suttacentral.net/mn140/en/sujato.

Tanabe, Juichiro: »A Buddhist Philosophy of Global Mind for Peaceful Future.« Philosophy Study 7, št. 4 (April 2017): 212–223. https://doi.org/10.17265/2159-5313/2017.04.006.

Tanabe, Juichiro: »Buddhism and Peace Theory: Exploring a Buddhist Inner Peace.« International Journal of Peace Studies 21, št. 2 (2016), https://www.gmu.edu/programs/icar/ijps/vol21_2/Tanabe%20FINAL.pdf.

Tanabe, Juichiro: »Exploring a Buddhist Peace Theory.« Journal of Cultural and Religious Studies 4, št. 10 (2016): 633–644. https://doi.org/10.17265/2328-2177/2016.10.004.

Tathaaloka Bhikkhuni. »On the Apparent Non-historicity of the Eight Garudhammas Story: As It Stands in the Pali-text Culavagga and Comparitive Vinaya Scholarship.« Dostop, http://www.dhammadharini.net/dhamma/dhamma-talks-from-the-bhikkhuni-sangha/aranya-bodhi-hermitage/non-historicity-of-the-eight-garudhammas.

Tseten, Lozang. »Western Women in Maroon Robes: The Evolution of a Distinct Western Female Sangha in the Tibetan Gelugpa Buddhist Tradition«. V 15th International Conference on Buddhist Women: Hong Kong. June 22 to 28, 2017: Panel Presentations, 25–26, http://www.sakyadhita.org/docs/resources/conferences/15-Abstracts_SI2017Conference_10022016.pdf.

Tsong-Kha-Pa. The Great Treatise On The Stages Of The Path To Enlightenment. Zvezek 2. Ithaca, New York: Snow Lion, 2002.

Vaughan, Francis. The Inward Arc: Healing in Psychotherapy and Spirituality. Lincoln, Nebraska: iUniverse.com, 2000.

Published
2019-12-16
How to Cite
Tenzin, Wangmo. 2019. “Od Mirnega Uma Do splošne Odgovornosti”. Poligrafi 24 (95/96), 107-26. https://doi.org/10.35469/poligrafi.2019.209.