"Ministrice, borke, ambasadorke, policistke …"

religijsko-ideološki vplivi pri demokratizaciji in izgradnji miru v Saharski arabski demokratični republiki (SADR)

  • Anja Zalta Sociology Department, Faculty of Arts, University of Ljubljana
  • Mourad Ben Jomaa
Keywords: Zahodna Sahara, Zahodnosaharke, Polisario, islam, ženska izgradnja miru

Abstract

Prispevek, ki je nastal na podlagi terenskih raziskav oz. obiska zahodnosaharskega begunskega taborišča Awsarda blizu Tindoufa v Alžiriji, obravnava primer Saharske arabske demokratične republike (SADR) in njenih prebivalk, zahodnosaharskih žensk, ki v izjemno težkih družbenih okoliščinah oblikujejo modele za izgradnjo miru in prispevajo k novim oblikam razumevanja odnosov med spoli. SADR, bolj znana pod imenom Zahodna Sahara, je danes edinstven primer zmerne islamske demokracije, ki spodbuja opolnomočenje žensk. Prispevek na kratko predstavi Saharsko arabsko demokratično republiko in njeno zgodovino, razišče vzroke in posledice pri organiziranosti zahodnosaharskih žensk, poda nekaj razmislekov o tradicionalni konstrukciji spolov v Zahodni Sahari ter o vlogi religije (islama) in pri tej konstrukciji. Ključni poudarek pa ostaja vpliv fronte Polisario na vlogo zahodnosaharskih žensk ter vloga, ki jo imajo te pri demokratizaciji družbe in izgradnji miru. Iz pridobljenih odgovorov je razvidno, da je prav ideologija fronte Polisario, ki črpa iz socialističnih modelov, ključna za to, da imajo zahodnosaharske ženske moč v družbi sredi regije, v kateri imajo ženske na splošno malo pravic.

References

Allan, Joann. “Imagining Saharawi women: the question of gender in POLISARIO discourse”. The Journal of North African Studies, 15 (2010): 189–202. https://doi.org/10.1080/13629380902861103

Amadiume, Ifi. Male daughters and female husbands: Gender and sex in an African Society. London/New Jersey: Zed Books, 1987.

Amadiume, Ifi. Reinventing Africa: Matriarchy, religion and culture. London: Zed Books, 1997.

Besenyó, János. Saharawi refugees in Algeria, AARMS 9, št. 1, 2010. Dostopano 20. junija 2019. Https://www.researchgate.net/publication/276277791.

Belloso, Maria L., Irantzu Mendia Azkue. »Local human development in contexts of permanent crisis: Women’s experiences in the Western Sahara.« Journal of Disaster Risk Studies 2, št. 3 (2009): 159–176. https://doi.org/10.4102/jamba.v2i3.24.

Ciesielkiewicz, Monica, Óscar Guijarro Garrido. Saharawi Women – Educators and Promoters of Peace, Issues in Social Science, 5, št. 2. (2017): 13–24, https://doi.org/10.5296/iss.v5i2.11313.

Fiddian-Qasmiyeh, Elena. »'Ideal' Refugee women and gender equality mainstreaming in the Sahrawi refugee camps: 'Good practice' for whom?« Refugee Survey Quarterly 29, št. 2 (2010): 64–84. https://doi.org/10.1093/rsq/hdq023.

»Frente Polisario, La Constitution de la RASD.« 1999. Dostopano 11. septembra 2019.

http://www.arso.org/03-const.99.htm.

Furlan Štante, Nadja. “Gender-Based Violence, Religion and Migration”, Ontologies of Asylum (ur. Škof in Gornik), Poligrafi 91/92, 23 (2018): 77–94.

Higgs, Johanna, Ryan, Christine: “Leaders in the desert: The Sahrawi women of Western Sahara”, International Journal for Intersectional Feminist Studies, 1 (2015): 29–39. http://hdl.handle.net/10092/11184.

Lippert, Anne. “Sahrawi Women in the Liberation Struggle of the Saharawi People”, The University of Chicago Press Journals, 17, št. 3, (1992): 636–651. https://doi.org/10.1086/494752

Mehdi Hassam, Fatma. »The Saharawi women struggle for the independence and peace in Western Sahara.« V Women against war system, uredile Nadja Furlan Štante, Anja Zalta, Maja Lamberger Khatib, 136–145. Dunaj: Lit Verlag, 2017.

Njoh, Ambe J. Tradition, culture and development in Africa: Historical lessons for modern development planning. Aldershot, Velika Britanija: Ashgate, 2006.

Sudarkasa, Niara. “Sex roles, education, and development in Africa”. Anthropology & Education Quarterly, 13 (1982): 279–288. https://doi.org/10.1525/aeq.1982.13.3.05x0987y

Sudarkasa, Niara. “The status of women in indigenous African societies”. Feminist Studies 12, št. 1 (1986): 91–103. https://doi.org/10.2307/3177985

Zunes, Stephen, Mundy, Jacob. Western Sahara: war, nationalism, and conflict irresolution. Syracuse, New York: Syracuse University Press, 2010.

Published
2019-12-13
How to Cite
Zalta, Anja, and Mourad Ben Jomaa. 2019. “"Ministrice, Borke, Ambasadorke, Policistke …"”. Poligrafi 24 (95/96), 93-106. https://doi.org/10.35469/poligrafi.2019.204.