Pišot, Rado. 2022. “Editorial”. Annales Kinesiologiae 12 (1):1-4. https://doi.org/10.35469/ak.2021.332.